Medicinsk laser

Medicinsk laser behandlingar

30 / 40 min    550 kr

50 – 60 min    700 kr