top of page

Hårborttagning med laser

SHR är en ny teknik för permanent hårborttagning.

Ljuset passerar genom huden och värmer upp pigment i håret.

 

Värmen sprider sig från håret ned till hårrötterna som värms upp till ca 70° Celsius och dör.

Temperaturen i hårrötterna bestäms av laserljusets dos. För att uppnå ett optimalt resultat med minsta möjliga risk för biverkningar är det viktigt att anpassa dosen till hud- och hårfärgen, vilket vi på vår klinik är väl utbildade på. 

 

I jämförelse med andra hårborttagningsmetoder är risken för hudskada mycket liten.En hög repetitionsfrekvens vid enstaka pulser levereras djupt in i dermis, uppnår hög medeleffekt och terapeutiskt effektiv värmeutveckling, utan risk för skador.

De flesta patienter upplever laserpulserna som smärtfria, varma stick. Det inbyggda kylsystemet lindrar behandlingen. Vid behov kan vissa känsligare hudområden förbehandlas med bedövningssalva (Emla).

 

Det bör passera 4-6 veckor mellan behandlingarna eftersom man måste vänta tills de vilande hårsäckarna blir aktiva igen. En del patienter kan uppleva att det efter några behandlingar ser ut som om de plötsligt fått mer hår. Förklaringen är att kvarvarande vilande hårsäckarna ”aktiveras” av lasern snabbare än de skulle ha gjort utan behandling.

 

Detta är faktiskt något positivt – då får vi enklare får bort dessa ”nyaktiverade” hårsäckar vid nästa behandling!

Det är bara det växande håret som lasersystemet förstör hårroten på. Därför behövs flera behandlingar. Man brukar rekommendera mellan 6-8 behandlingar, men i vissa fall kan dock flera behandlingar behövas beroende på lokalisering och hur stort område som skall behandlas.

Innan hårborttagningen

Du bör avstå från att sola.

Behandling kan ej genomföras om håret är bortvaxat. Efter vaxning måste håret växa ut i minst en månad.

Brun utan sol produkter skall undvikas två-tre veckor före behandling.

Vaxa eller plocka inte håret på tre-fyra veckor innan behandlingen eller under behandlingsperioden.

Raka håret på det område som skall behandlas 1-2 dagar innan behandlingen.

Efter hårborttagningen

Efter behandlingen får patienten normalt en viss hudrodnad och en liten svullnad. I vissa fall ses enstaka vattenblåsor som försvinner inom några dagar. 

 

Som vid alla brännskador kan det hetta någon timme efteråt och då är det skönt att kyla med t.ex. en ispåse Riv inte på blåsorna för då kan de bli infekterade med risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar, speciellt hos dem som har solat och hos personer som har lätt att bilda pigment. Det kan även klia några dagar efteråt.

 

Vetenskapliga studier visar att hårborttagning med laser har lägst procent sidoeffekter.

För att minimera risken för pigmentförändringar på huden efter laserbehandling är det viktigt att skydda behandlade kroppsdelar från solen.

                                                                              

Detta gäller framför allt de 4-8 första veckorna efter behandling.

 

hårborttagning.jpg
Laser-Hair-Removal-NYC.jpg
Kontakta oss för mer information eller boka tid direkt!
bottom of page