Medicinsk Laser

Medicinsk laser behandlingar

30 / 40 min    600:-

50 – 60 min    700:-